หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
41 25 มิ.ย. 2562, 15:24
หลักสูตร English for Office Workers รุ่นที่ 2New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Office Workers รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้ 2 สถ...

2,419 11 มิ.ย. 2562, 11:15
หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 89

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 89 ปีงบประมาณ 2562 มีกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างเดือน มิถุนายน - ...

778 13 มิ.ย. 2562, 14:17
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อNew

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” ระหว่างวันที่...

5,615 14 มิ.ย. 2562, 14:07
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73New

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 72 ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนากา...

4,470 20 ก.ค. 2561, 16:28
รับสมัครข้าราชการรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

สถาบันเกษตราธิการ กำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (...