หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2

  6 มี.ค. 2561, 14:13  375

โครงการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 - 16 มี.ค. 61 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด