หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

  12 ธ.ค. 2561, 11:23  566

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์การ

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561

ณ สถาบันเกษตราธิการ  โรงแรมไอยราแกรนด์ อำเภอบางละมุง และสถานที่ดูงานในจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ : ขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณา add line กลุ่มได้ที่ QR code  (Km 62  ด้านในเอกสาร ตรงส่วนท้ายของรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ)

2. การแต่งกายในวันศึกษาดูงาน (วันที่ 20 ธันวาคม 2561) โปรดใส่เสื้อสีเหลือง

รายละเอียด