หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กษ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค กษ.

  5 ก.ค. 2561, 14:08  992

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

รายละเอียด