หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย

โครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย

  20 ก.ค. 2561, 10:51  852

โครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย 
ดำเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ วัน วันละ ๕๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน 


*ให้ผู้สมัครทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม*
       **ตามประกาศรายชื่อด้านล่าง ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑** 

รายละเอียด