หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร Coaching and Mentoring

หลักสูตร Coaching and Mentoring

  4 ธ.ค. 2560, 15:17  1,400

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ

หลักสูตร Coaching and Mentoring

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด