หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร Coaching and Mentoring

หลักสูตร Coaching and Mentoring

  7 ธ.ค. 2561, 11:29  609

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในองค์การ

หลักสูตร Coaching and Mentoring

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด