หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Communication) รุ่นที่ 1

หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Communication) รุ่นที่ 1

  9 ต.ค. 2561, 10:23  732

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Communication) รุ่นที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด