หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85

ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตร นบก. รุ่นที่ 85

  12 มิ.ย. 2561, 14:23  7,369

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 

ทั้งนี้ : ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกท่าน เพื่อโปรดทราบ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เดินทางไปปฐมนิเทศฯ
 ขึ้นรถบัสปรับอากาศ  ณ ลานชั้น 1 อาคารวิทยบริการ(ข้างธนาคารกรุงศรีฯ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บางเขน กทม. รถออกเวลา 07.00 น.

รายละเอียด