หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4

  24 ส.ค. 2561, 11:00  1,083

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด