หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ (premier Pro)

หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ (premier Pro)

  1 พ.ย. 2561, 10:07  1,472

สถาบันเกษตราธิการ กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างและตัดต่อวีดีโอนำเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รุ่น ๓๕ คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร) 

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางโทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๗ (อัตโนมัติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.kst.go.th และอีเมล์ที่ระบุในใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร ตามเอกสารประกอบนี้

รายละเอียด