หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

  12 ธ.ค. 2560, 10:02  783

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่”  รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่  20-22 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด