หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)ประจำปี 2562

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)ประจำปี 2562

  20 ก.ย. 2561, 14:28  476

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กำหนดจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course:ILC)ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2562) และรุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562)  ซึ่งสถาบันเกษตราธิการจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/dvifa หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด