หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

  13 พ.ย. 2561, 14:32  1,747

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562

 

รายละเอียด