หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

  30 เม.ย. 2562, 11:49  323

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน:รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด