หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

หลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐพอเพียง

  7 ธ.ค. 2560, 16:22  1,275

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างวันที่ 12 -15 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมและสถานที่ดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด