หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29และรุ่นที่ 30

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29และรุ่นที่ 30

  9 ม.ค. 2561, 09:44  2,689

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2560

รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2561

รายละเอียด