หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร สป.กษ.

สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร สป.กษ.

  25 ก.ค. 2561, 15:29  349

สถาบันเกษตราธิการ ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด