หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กษ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กษ.

  18 มิ.ย. 2561, 14:48  424

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมและสถานที่ดูงานในจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด