หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาต่อฯ

รับสมัครสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาต่อฯ

  18 มี.ค. 2562, 12:02  1,948

                                                                  ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันเกษตราธิการ กำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประจำปี  2562 จำนวน 4 ทุน เป็นทุนทุนระดับปริญญาโท 1 ทุน และระดับปริญญาเอก 3 ทุน โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค – 28 ก.พ.62 และติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-9405593,02-9405629 ต่อ 143 หรือ www.kst.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน AIT    ทั้งนี้ แบบฟอร์ใบสมัครรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตรง E-LINK ดาว์โหลดเอกสาร หัวข้อ แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน กษ. ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 

รายละเอียด