หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือก ขรก.กษ. เพื่อรับทุนศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครคัดเลือก ขรก.กษ. เพื่อรับทุนศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2563

  1 เม.ย. 2563, 15:03  3,346

ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อรับทุนศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด