หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ

พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ

  10 พ.ค. 2562, 11:42  268

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมสอบรับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” ระหว่างวันที่  17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 (15 วันทำการ) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

รายละเอียด