หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สำเร็จการศึกษาทุนกษ. ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2559-2560

ผู้สำเร็จการศึกษาทุนกษ. ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2559-2560

  7 ก.ย. 2560, 09:53  2,009

สถาบันเกษตราธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีการศึกษา 2559-2560

รายละเอียด