หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อฯ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ฯ รุ่นที่ 4

  23 ส.ค. 2561, 16:22  508

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รายละเอียด