หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3

  5 ก.ย. 2561, 16:18  289

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Communication) รุ่นที่ 3

รายละเอียด