หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

  9 พ.ค. 2561, 10:51  576

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียด