หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 1

  1 พ.ย. 2561, 10:00  1,518

ประกาศสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Communication) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด