หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 27 - 28

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 27 - 28

  26 มิ.ย. 2561, 15:20  1,445

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 27 - 28

ปีงบประมาณ 2561

รุ่นที่ 27 ช่วงปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

รุ่นที่ 28 ช่วงปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม  2561  ณ โรงแรมบลููเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด