หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 3

การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) รุ่นที่ 3

  21 ส.ค. 2561, 15:47  429

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication) รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 10 - 21 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  กรุงเทพ ฯ

รายละเอียด