หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกษ. พ.ศ.2560-2564

การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกษ. พ.ศ.2560-2564

  25 ก.ย. 2561, 14:21  311

การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564

ทั้งนี้ : สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตรง E-LINK คลิ๊ก
         - กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน /(การพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์)หรือ    และ
         - กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน/(การเตรียมข้าราชการเป็น Smart Officer)หรือ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด