หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  12 ก.ค. 2561, 10:46  528

สถาบันเกษตราธิการ ขอติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

และ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับพัฒนาข้าราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 ทั้งนี้  : สามารถกรอกรายละเอียดการจัดทำแผนฯ ตรง E-LINK คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร เลือก แบบฟอร์ม IDP1 IDP2  ปี 2562 หรือ

รายละเอียด