หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  26 มิ.ย. 2567, 12:32  103

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(เอกสารตามข้อมูลเพิ่มเติม)

รายละเอียด