หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
Smart Officer รุ่นที่ 28

Smart Officer รุ่นที่ 28

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 28 โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ