หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยารสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ