หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 (นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเผยแพร่)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 (นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเผยแพร่)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 5

(นักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการเผยแพร่)

ระหว่างวันที่ 23- 25 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ