หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่1

หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer และบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดีรังสิต กทม