หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 5

หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 5

หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมสถาบันเกษตราธิการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.