หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร “ผู้จัดการตลาดเกษตรกร” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “ผู้จัดการตลาดเกษตรกร” รุ่นที่ 1

หลักสูตร “ผู้จัดการตลาดเกษตรกร” 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี