หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร นับริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70

หลักสูตร นับริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70

กิจกรรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร นับริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70 ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี