หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่1

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่1

โครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 1(ภาคเหนือ) วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์