หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 และให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ