หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ สำนักตรวจสอบภายใน และ กองคลัง