หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน นบส.65

ศึกษาดูงาน นบส.65

ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค นบส.65 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 65 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดปราจีนบุรี
และการวิเคราะห์ชุมชน วันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี