หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน นบส. ณ จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงาน นบส. ณ จังหวัดเชียงราย

ศึกษดูงาน หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ุ รุ่นที่ 63 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย