หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน นบก.79

ศึกษาดูงาน นบก.79

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกล่าง รุ่นที่ ๗๙ เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่ฟ้าประทาน 2 อ.วังน้ำเขียว และบริษัท แดรี่ โฮม จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐