หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานต่างประเทศณ กรุงปักกิ่ง นบส.62

ศึกษาดูงานต่างประเทศณ กรุงปักกิ่ง นบส.62

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนสิน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557