หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธํีเปิด นบต 26

พิธํีเปิด นบต 26

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรเเละสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 26 และบรรยายพิเศษ โดยมีนาย.คำนึง ใจเพียร หัวหน้ากลุ่มวิชาการและหลักสูตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 7 พฤษภาคม 2561