หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด นบส 67

พิธีเปิด นบส 67

 พิธีเปิดหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 วันอังคารที่   ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ