หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด นบส. ระดับสูง รุ่นที่ 69

พิธีเปิด นบส. ระดับสูง รุ่นที่ 69

พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 69 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2560