หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดหลักสูตร นบส.64

พิธีเปิดหลักสูตร นบส.64

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 64
อบรม  ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.- 18 ส.ค. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ